Ohessa asiakkaittemme kokemuksia sähköisten medioidemme heille tuottamasta lisäarvosta. Kaikissa kommenteissa painottuu Reader Report-analyytikkapalvelumme tuottama informaatio lukukertojen, lukuajan ja lukijoiden tunnistamiseen liittyen.

Case IMI Hydronic Engineering
Asiakaslähtöinen sisältömarkkinointi palvelee asiakasta ja markkinoijaa

Sisältömarkkinoinnilla voit herättää kohderyhmän kiinnostusta tuotteitasi ja palveluitasi kohtaan, parantaa oman brändisi tunnettuutta sekä tuoda asiantuntemustasi asiakkaiden tietoon. Kiinnostavat natiiviartikkelit houkuttelevat asiakaskuntaa tutustumaan tarjontaasi.

LVI-tuotteiden valmistaja ja maahantuoja IMI Hydronic Engineering tuotti Kiinteistö & Talotekniikkaan eli KITA:an natiiviartikkelin, joka julkaistiin verkkomediassa elokuussa 2022. Lisäksi artikkeli julkaistiin printtilehden numerossa 3/2022.

”Sisältömarkkinointi on asiakaslähtöinen ja kiinnostusta herättävä markkinoinnin muoto. Uusia innovaatioita ja tuotteita voi esitellä natiiviartikkeleissa laajemmin kuin muissa markkinointimuodoissa”, sanoo IMI Hydronic Engineeringin markkinoinnista vastaava Mikko Lättilä.

IMI Hydronic Engineeringin sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa hyödyllisiä ja informatiivisia artikkeleita asiakkaiden palvelemiseksi. Yrityksen juuret LVI-alalla juontuvat aina 1800-luvun lopulle saakka, joten IMI Hydronic Engineering haluaa jakaa pitkältä ajalta kertynyttä LVI-alan asiantuntemustaan asiakaskunnalle sekä parantaa samalla omaa tunnettuuttaan.

”KITA oli meille ennestään tuttu lehti, jossa olimme julkaisseet natiiviartikkeleita aiemminkin. KITA tavoittaa sekä isännöitsijöitä että kiinteistön omistajia, joten tieto saavuttaa kohderyhmän tehokkaasti ja kohdennetusti”, Lättilä kertoo.

Lättilä pitää tärkeänä, että natiiviartikkelissa asiasisältöjä voi avata lukijoille selkeästi ja perustellen. IMI Hydronics Engineering haluaa välittää kohderyhmälle tietoa, jonka avulla LVI-järjestelmiä voidaan kehittää toimivammiksi, pitkäikäisemmiksi ja energiatehokkaammiksi.

Mittausdata auttaa kehittämään markkinointia myös pitkällä aikavälillä

Digitaalisten natiiviartikkelikampanjoiden laadullisista mittareista Lättilä pitää tärkeimpinä ja informatiivisimpina CTR:ää eli klikkausprosenttia ja laskennallista lukuaikaa. Artikkelilla saavutettiin keskimääräistä enemmän sivulatauksia.

”Mittareiden mukaan artikkeli sai huomiota erittäin hyvin. Artikkeli herätti lukijoissa kiinnostusta käydä artikkeliin liitetyn linkin kautta sivuillamme ja lukea aiheesta laajemmin, joten artikkelin tarjoamalle tiedolle oli tarvetta kohderyhmän keskuudessa”, Lättilä sanoo.

Lättilä pitää PubliCo Oy:ltä saatavaa mittausdataa arvokkaana markkinointikampanjan onnistumisen arvioinnissa.

Artikkelin lukukertojen ja lukuajan perusteella näki konkreettisesti, että artikkelin aihepiiri kiinnosti lukijoita. KITA:ssa artikkelit jäävät verkkoon asiakaskunnan saataville mittausjakson jälkeenkin, joten artikkelit palvelevat sekä asiakkaitamme että meitä pitkällä aikavälillä.”

Mittausdata käytiin keskustellen läpi media-asiantuntijan kanssa. PubliColta saatavat mittaustiedot palvelevat myös tulevien markkinointikampanjoiden suunnittelussa ja artikkelien kehittämisessä mahdollisimman kiinnostaviksi ja toimiviksi.

”Olen erittäin tyytyväinen markkinointikampanjoihimme KITA:ssa. Toiminta on selkeää, helppoa ja kaikin puolin toimivaa, ja yhteistyö KITA:n media-asiantuntijan kanssa on mutkatonta ja mukavaa”, Lättilä sanoo.

Kirjoittaja: Merja Maukonen

 

Palveluidemme avulla autamme yritystänne rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne toimialojen oikeille päätöksentekijöille, mitattavasti.