Ohessa asiakkaittemme kokemuksia sähköisten medioidemme heille tuottamasta lisäarvosta. Kaikissa kommenteissa painottuu Reader Report-analyytikkapalvelumme tuottama informaatio lukukertojen, lukuajan ja lukijoiden tunnistamiseen liittyen.

Case Sentakia Oy
Vakuuta ja vaikuta sisältömarkkinoinnilla

Sisältömarkkinointi on vakuuttava ja informatiivinen markkinointimuoto, jonka avulla voit jakaa tietoa tuotteistasi ja palveluistasi sekä parantaa tunnettuuttasi. Media-asiantuntijan asiantuntemuksen ja mittausdatan avulla voit suunnitella sisällöt asiakaskuntaa puhutteleviksi.

Sentakia Oy julkaisi vuoden 2022 aikana Kiinteistö & Talotekniikassa, eli KITAssa, kaksi natiiviartikkelia, joista ensimmäinen julkaistiin helmikuussa ja toinen elokuussa. Lisäksi Sentakia Oy antoi asiantuntijahaastattelun kylpyhuoneremontteja käsittelevään artikkeliin.

”Sisältömarkkinointi on lukijaystävällinen markkinointimuoto, ja natiiviartikkelit ovat vakuuttavia ja informatiivisia”, sanoo Sauli Niemi Sentakia Oy:stä.

Sentakia Oy:n markkinointikampanjan tavoitteena oli parantaa yrityksen tunnettuutta ja tuoda esiin pyyhekuivaimien merkitystä asumismukavuuden kannalta. Viestin esiintuominen natiiviartikkeleissa onnistui Niemen mukaan erittäin hyvin.

”Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön KITAn media-asiantuntijan kanssa. Media-asiantuntija tarjosi artikkeleihin valitsemiimme aiheisiin omaa näkemystään, ja sisällöt rakennettiin yhteistyössä media-asiantuntijan ja toimittajan kanssa”, kertoo Niemi.

Natiiviartikkelien julkaisuaikataulut suunniteltiin yhdessä media-asiantuntijan kanssa. Artikkelien sisällöt eivät olleet aikasensitiivisiä, joten artikkelit julkaistiin tasaisesti vuoden mittaan. Näin yritys pysyy asiakaskunnan mielessä.

Onnistunut markkinointikampanja sai huomiota

Digitaalisten natiiviartikkelien kolmen kuukauden pituisilla mittausjaksoilla kerätyt raportit käytiin keskustellen läpi media-asiantuntijan kanssa mittausjaksojen päätteeksi. Niemi on tyytyväinen KITAn verkkomediassa julkaistujen artikkelien saamaan huomioon.

”KITA tarjoaa monipuolisia mittaustietoja, joista näkee muun muassa lukukerrat, lukuajat ja mitä linkkejä lukijat ovat klikanneet. Mittaustiedot ovat oleellisia tulevia markkinointikampanjoita suunnitellessa, sillä mittaustiedot näyttävät konkreettisesti millaiset artikkelit keräävä lukukertoja ja kiinnostavat lukijoita”, Niemi sanoo.

ReaderReport-data tuo esiin, mitkä yritykset ovat olleet artikkeleista kiinnostuneita. Niemi suunnittelee hyödyntävänsä dataa jatkossa markkinointiviestinnän suunnittelussa.

”On kiinnostavaa nähdä, mistä yrityksistä artikkeleita luetaan, jotta omaa viestiä voi suunnitella lukijakunnan mukaisesti.”

Monipuoliset mittaustyökalut antavat arvokasta tietoa

Niemi kiittelee myös laskeutumissivujen ja linkkien suunnittelua.

”Linkkisuunnittelu tehtiin meille todella helpoksi. Media-asiantuntija suunnitteli linkkien paikat ja laskeutumissivut meille valmiiksi, ja minun tehtäväkseni jäi vain hyväksyä linkkien sijoittelu.”

Kokonaisuudessaan Niemi pitää KITAn sisältömarkkinointia erittäin onnistuneena. Natiiviartikkelit herättivät lukijoissa kiinnostusta, ja asiakkailta tuli suoria yhteydenottojakin.

”KITAn tarjoama palvelupaketti sopii täydellisesti meidän markkinointitarpeisiimme. Pidän myös erittäin tärkeänä sitä, että meillä on käyttöoikeudet natiiviartikkeleihin, joten voimme halutessamme käyttää tekstejä myös muualla”, sanoo Niemi.

Kirjoittaja: Merja Maukonen

Natiiviartikkeli 1: Pyyhekuivain helpottaa tekstiilien kuivatusta
Natiiviartikkeli 2: Sähkötoimisella pyyhekuivaimella tekstiilit kuivaksi helposti ja nopeasti

 

Palveluidemme avulla autamme yritystänne rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne toimialojen oikeille päätöksentekijöille, mitattavasti.