Ohessa asiakkaittemme kokemuksia sähköisten medioidemme heille tuottamasta lisäarvosta. Kaikissa kommenteissa painottuu Reader Report-analyytikkapalvelumme tuottama informaatio lukukertojen, lukuajan ja lukijoiden tunnistamiseen liittyen.

Case Smartum
“Artikkelin tuottaminen oli täyden kympin prosessi!”

Kohdennetulla markkinointiviestinnällä tavoitat alasi ammattilaiset ja ostopäätösten tekijät. Sisältömarkkinoinnilla voit rakentaa asiakaskunnan käsitystä palvelutarjonnastasi ja tuoda esiin asiantuntemustasi. Näin markkinointiviestintä palvelee sekä palveluntarjoajaa että asiakaskuntaa.

SMARTUMin sisältömarkkinoinnin tavoitteena on palvella asiakaskuntaa lisäämällä ymmärrystä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä erilaisista keinoista, joilla henkilöstön hyvinvointia voidaan edistää.

”Haluamme välittää asiantuntemustamme työnantajille ja HR-alan ammattilaisille. HR Viesti on laadukas media, jossa viestintä saa hyvän huomion ja arvon juuri oikeassa kohderyhmässä”, sanoo SMARTUMin viestinnästä ja markkinoinnista vastaava Suvi Jylhä-Vuorio.

SMARTUM on kotimainen perheyritys, joka tarjoaa työnantajille ratkaisuja henkilöstön kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. SMARTUMin hyvinvointietujen piirissä on jo 13000 työnantajaa ja 700 000 työntekijää. 

HR Viestin palvelu asiantuntevaa ja proaktiivista

SMARTUM julkaisi HR Viestissä natiiviartikkelin marraskuussa 2022. Artikkeli toteutettiin referenssitarinana. Jylhä-Vuorio koki yhteistyön HR Viestin kanssa erittäin sujuvaksi ja miellyttäväksi aina suunnitteluvaiheesta julkaisuun sekä sen jälkeiseen yhteydenpitoon ja analytiikkaan asti.

”Artikkelin tuottaminen tehtiin meille mahdollisimman helpoksi. Media-asiantuntija toi proaktiivisesti esiin konkreettisia ratkaisuehdotuksia, ja toimittaja oli erittäin ammattitaitoinen. Artikkelissa kiteytettiin erinomaisesti keskeiset asiat isosta haastatteluaineistosta”, Jylhä-Vuorio sanoo.

Artikkeli julkaistiin verkkomediassa, jossa artikkelin saamaa huomiota mitattiin analyyttisillä työkaluilla kolmen kuukauden kestoisen mittausjakson ajan. Mittausjakson päätteeksi Jylhä-Vuorio ja HR Viestin media-asiantuntija kävivät tulokset yhdessä läpi.

”Media-asiantuntija oli kiinnostunut tavoitteidemme saavuttamisesta ja tarjosi meille asiantuntemustaan koko prosessin ajan. Oli hienoa saada asiantuntijan tulkinta analytiikasta sen sijaan, että meille olisi vain lähetetty numeeriset tulokset”, Jylhä-Vuorio toteaa.

Monipuoliset mittaustyökalut antavat arvokasta tietoa

Mittaustyökaluilla kerättävä kohderyhmädata antaa tietoa muun muassa lukijoiden artikkeliin investoimasta lukuajasta ja lukukerroista. Leadfeeder-työkalu puolestaan kertoo, missä yrityksissä artikkelia on luettu.

”Erityisen arvokasta tietoa saimme Leadfeeder-datasta, jota emme ole saaneet muista medioista käyttöömme. Datan perusteella voimme ottaa kohdennetusti yhteyttä palveluistamme kiinnostuneisiin yritysasiakkaisiin”, sanoo Jylhä-Vuorio.

Artikkelin CTR eli klikkausprosentti oli 7,07 %, ja mittausjakson aikana artikkelia luki yli 1 700 aiheesta kiinnostunutta lukijaa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä klikkausprosenttiin. Näin hyvään klikkausprosenttiin ei päästä juuri missään muualla kuin tarkasti kohdennetussa B2B-mediassa. Analytiikka myös vahvisti käsitystämme siitä, että tämän tyyppiset artikkelit kiinnostavat ja palvelevat lukijoita”, Jylhä-Vuorio sanoo.

Verkkojulkaisun kautta SMARTUMin laskeutumissivuille siirtyi kolmen kuukauden pituisen mittausjakson aikana 135 kävijää. Linkityspisteet ja laskeutumissivut suunniteltiin yhdessä HR Viestin media-asiantuntijan kanssa.

Artikkeli sai erittäin hyvää huomiota tavoitellussa lukijakunnassa. Myös HR Viestin tekemät jaot sosiaalisessa mediassa paransivat artikkelin näkyvyyttä. Artikkelin tuottaminen oli kaikin puolin täyden kympin prosessi”, Jylhä-Vuorio summaa.

Kirjoittaja: Merja Maukonen

Palveluidemme avulla autamme yritystänne rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne toimialojen oikeille päätöksentekijöille, mitattavasti.